viŠe od OSNOVNIH POTREBA

TRUDIMO SE DA ObezbeDImo visok standard usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaŠtite
IZDVOJIĆEMO SAMO NEKE OD NJIH


 • ISHRANA

  Korisnicima je obezbeĐena po principu zdrave hrane, kvalitativna i po potrebi kvantitativna, u zavisnosti od zdravstvenog stanja.
  Svakodnevno je prisutan nutricionista, koji kontroliŠe obroke i ispravnost hrane.
  Nudimo 3 glavna obroka i 2 užine.


 • NEGA

  Svakodnevno se sprovodi jutarnje i veČernje toalete za korisnike, koje po potrebi klijenta mogu biti i češće.
  Pranje i odrŽavanje liČnog rublja, garderobe, posteljnog rublja i peŠkira, obavlja se u domskoj veŠernici.
  ČiŠĆenje i dezinfekcija svih prostorija u domu obavlja se svakodnevno.


 • DRUŠTVENI ŽIVOT

  U "VILI KOŠUTA" SE TRUDIMO DA SE NAŠI KORISNICI PROVODE KVALITETNO VREME DA ČAK NADOKNADE I ONO ZA ŠTA NISU IMALI VREMENA RANIJE, A ŽELELI SU.
  PORED SVAKODNEVNIH ŠETNJI, VEŽBI I DRUŠTVENIH IGARA, TU SU PROSLAVE ROĐENDANA, ObeleŽavanje druŠtvenih dogaĐanja i praznika, IZLETI, PREDSTAVE, BIOSKOP, PREDAVANJA ...