KAO U SVOJOJ KUĆI

sAM DOLAZAK U USTANOVE OVAKVOG TIPA MOŽE BITI DOVOLJNO STRESAN I SAM PO SEBI. ZATO JE VEOMA VAŽAN PRVI UTISAK KOJI ĆE BUDUĆI KORISNIK STEĆI O NAMA.

ZATO MI U "VILI KOŠUTA", NUDIMO kao MOGUĆNOST, PO ŽELJI KLIJENTA, DA Pre dogovorenog prijema u naŠu ustanovu, zakaŽETE kuĆnu posetu i pregled od strane naŠih lekara  i socijalnog radnika, Čime se stvara poznanstvo i razvija poverenje kod buduĆeg  korisnika i pre njegovog dolaska u dom.


na zadovoljstvo svih

komfor smeŠtaj

sobe

KOmFOR JE ONO NA ŠTA DOM "vila košuta" POSEBNO OBRAĆA PAŽNJU.
u svojoj ponudi ima Jednokrevetne
i dvokrevetne sobe KOJE ODLIKUJE PROSTRANOST.
Na svakom spratu NALAZI SE
prostrani dnevna BORAVAK

briga o svima uslovi

PRILAGOĐENO SVIMA

KAD JE U PITANJU lična HIGIJENA korisnika našeg doma,
"VILA KOŠUTA" JE TU OBRATILA POSEBNU PAŽNJU S OBZIROM NA KATEGORIJU KORISNIKA, PA JE TAKO Četiri kupatila OPREMILA sa Šamponjerom KAKO BI OlakŠALA odrŽavanje higijene

sigurnost u svemu

Sigurnost

PoRED KOMFORA U DOMU SE, SA NIŠTA MANJE PAŽNJE, NE PRISTUPA NI KADA JE SIGURNOST NAŠIH KORISNIKA U PITANJU.
DOM "VILA KOŠUTA" JE OPREMNJENA video nadzorOM, A u svakoj sobi, POSTOJI I zvuČna signalizacijA ZA KORISNIKE