insistiramo NA STANDARDIMA

Dom za negu i smeštaj starih lica “Vila KoŠuta“ otvoren je prevashodno sa ciljem pruŽanja visokokvalitetnih usluga starim i bolesnim licima.

U SKLADU SA TIM "vILA KOŠUTA" ObezbeĐuje visok standard usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

“Vila Košuta”se nalazi na 5 ari placa u ViŠnjiČkoj Banji, u tihoj i mirnoj okolini, u prirodnom okruŽenju, udaljenA od gradske vreve i buke.

U okviru doma je i lepo ureĐeno dvoriŠte pokriveno zelenom povrŠinom za odmor i relaksaciju.


STRUČNOST - KVALITET USLUGE

Poseban akcenat stavljamo na kvalitet medicinskih usluga koje vodi i kontroliŠe tim lekara i medicinskog osoblja i koje obuhvataju evaluaciju stanja pri prijemu kao i praĆenje istog tokom celokupnog boravka klijenta u domu

O korisnicima brine struČno osoblje koje čine socijalni radnik, lekari opŠte prakse, fizioterapeut, medicinske sestre, negovateljice i ostalo osoblje kojima su jedini ciljevi zdravlje,  komfor i zadovoljstvo naših klijenatA.

Kupatila kao i ceo dom su prilagoĐeni kako pokretnim tako i nepokretnim osobama.

Korisnicima stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i druge neophodne opreme

 

KORISNIK NA PRVOM MESTU

Pre dogovorenog prijema u naŠu ustanovu, moguĆe je zakazati kuĆnu posetu i pregled od strane naŠih lekara  i socijalnog radnika, Čime se stvara poznanstvo i razvija poverenje kod buduĆeg  korisnika i pre njegovog dolaska u dom.

U sluČaju naglog pogorŠanja zdravstvenog stanja korisnika koje se ne moŽe tretirati na licu mesta i indikuje bolniČko leČenje obezbeĐenje transport u odgovarajuĆu bolniČku ustanovu u dogovoru sa Gradskim zavodom za hitnu medicinsku pomoĆ, po pozivu naŠih lekara

ObezbeĐene su konsultacije lekara iz ostalih neophodnih grana medicine.

U sluČaju promene zdravstvenog stanja korisnika u toku boravka u naŠem smeŠtaju, Što moŽe rezultirati neophodnim veĆim stepenom nege i medicinskog nadzora dom “Vila KoŠuta” ne koristi pravo poveĆanja cene usluge, veĆ cena ostaje ista ona koja je ugovorena na dan prijema.